Công nghiệp Tin tức

Lựa chọn cân nhắc vật liệu tiêu chuẩn.

2021-03-17

1. Các yêu cầu đối với vật liệu bộ phận tiêu chuẩn về cơ tính, đặc biệt là độ bền;


2. Các yêu cầu của điều kiện làm việc về khả năng chống ăn mòn của vật liệu;


3, Nhiệt độ làm việc của các yêu cầu về khả năng chịu nhiệt của vật liệu (cường độ nhiệt độ cao, chống oxy hóa);


4, các khía cạnh quy trình sản xuất của các yêu cầu thực hiện chế biến vật liệu;


5. Các khía cạnh khác, chẳng hạn như trọng lượng, giá cả và mua hàng, phải được xem xét.