Văn hóa công ty

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tích hợp đẳng cấp thế giới về hệ thống buộc chặt;


Nhiệm vụ là tối ưu hóa hệ thống cung cấp ốc vít trong các ngành công nghiệp của Trung Quốc; thúc đẩy phát triển công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp chính xác; làm giàu và củng cố đất mẹ của chúng ta;


Khái niệm giá trị: tình yêu, lòng biết ơn, trách nhiệm;


Triết lý cốt lõi: tích hợp nguồn lực, dịch vụ chuyên nghiệp;


Ước mơ: Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho từng người dùng, để nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của chúng tôi, tạo ra giá trị, phục vụ Trung Quốc và thắt chặt thế giới!